صفحه اصلی > شورتکات ها > اورژانس 115 


 

پایگاههای اورژانس بین جاده ای فعال در سطح شهرستان جاسک:

1- پایگاه شهری جاسک

2- پایگاه گوان

3- پایگاه کوه مبارک

4- پایگاه نگر

5- پایگاه گابریک

6- پایگاه لیردف

7- پایگاه سه راهی شهر


 

شرح وظایف مسئول پایگاه فوریتهای پزشکی

1-کسب خط مشی و دستورات لازم از استان و شهرستان
2- نظارت بر فعالیت پایگاههای بین جاده ای و شهر
3- هماهنگی و ارسال گزارشات و آمار پایگاه ها به مسئولین شهرستان و استان
4-نظارت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعملها و آئین نامه های مربوطه
5- برنامه ریزی جهت کارکنان پایگاه ها
 
6- پیگیری و درخواست و تهیه تجهیزات پزشکی و اداری پایگاه ها
 
7- ارسال گزارشات از نقاط قوت و مشکلات موجود در پایگاه ها
 
8- شرکت در جلسات اداری مربوطه و ارائه راه حل جهت بهبود بخشی به فعالیتها ی پایگاه ها
 
9- برگزاری جلسات درون بخشی با پرسنل پایگاه
10- جلب مشارکت و همکاری پرسنل پایگاه ها در حل مشکلات احتمالی موجود 
11- نظارت بر صحت آمار روزانه،ماهیانه،سه ماهه،شش ماهه و سالیانه پایگاه ها
 
12- تهیه کلیه فرمهای لازم در پایگاه ها اعم از پزشکی و اداری
13- نظارت بر سالم بوده تجهیزات پایگاه ها و رفع نواقص موجود
14- دقت و نظارت ویژه بر حفظ بیت المال و امکانات و تجهیزات پایگاه ها
 
15- شرکت و انجام ماموریتهای اورژانسی و پزشکی حادث شده 
16- نظارت بر مرخصی های استحقاقی و استعلاجی کارکنان و جایگزینی نیرو در اسرع وقت
17-کنترل حضور و غیاب پرسنل پایگاه ها

 

شرح وظایف پرسنل پایگاه فوریتهای پزشکی

1- پاسخگویی به تلفنهای مردمی و بی سیم
2- کسب و اجرای دستورات مسئول پایگاه 
3- انجام اقدامات درمانی و پزشکی جهت بیماران حادثه دیده
4- انجام ماموریتهای اورژانسی و اداری
5- گزارش به موقع مسائل و مشکلات مشاهده شده در شیفت مربوطه
6- حفاظت ار کلیه اموال پایگاه 
7- تهیه آمار شیفت مربوطه
8- ثبت و یاداشت گزارشات و فعالیتهای انجام شده در دفتر گزارش موجود در پایگاه
9- چک و لیست برداری از وسایل پایگاه در شیفت مربوطه
10- اعلام به موقع درخصوص درخواست مرخصی به مسئول پایگاه
11- شرکت در کلاسهای آموزشی پایگاه